Liv i Universet - Ud i Rummet.

Begrundelse for det overordnede tema

Mennesket har altid været nysgerrig og haft lyst til at udforske. Det er nu resulteret i at vi i mange årtier har udforsket det som er langt væk fra vores egen planet Jorden. Vi leder efter liv derude. Måske intelligent lige som os selv eller bare simpelt organisk liv.
Hvorfor, er der mange som spørger sig selv om, men fakta er at vi gør det.

Arbejdet kan/Skal indeholde noget om:

- Naturlove (Bl.a. Newtons love) som påvirker os her på Jorden, i vores Solsystem og Universet.
- Raketmotorer, klima/vejr, betingelser for liv (kroppens fysiologi og hvordan den påvirkes ved mulige rumrejser.


Hvad bidrager de enkelte fag med.

Fysik og kemi: Grundstoffer, kemiske forbindelser, temperatur, bevægelseslære, mekanik og teknik.

Biologi: Livsbetingelser, menneskekroppen, planter og næringsstoffer.

Geografi: Tidevand, atmosfæren/troposfæren, klima og vejrfænomener.

·

7.klasser arbejdstitler.

Forskellige klimaer i vores Solsystem.

Naturfaglig problemstilling.

Vi ved, at på jorden er der forskellige klimaer, er der også det på andre planeter?
Hvad for nogle klimaer er der og hvorfor ?

Arbejdsspørgsmål:


Mennesker i Rummet.

Naturfaglig problemstilling.

Igennem det sidste århundrede, har mennesket gjort store fremskridt i at være ude i rummet. Hvilke hændelser har fundet sted og hvem står bag?
Hvilke spørgsmål har vi fået svar på og hvilke er opstået?
Jorden går en dag under og derfor er vi tvunget til at finde en løsning, som vil blive at bosætte sig på en anden planet. Hvordan vil vi blive i stand til overleve i rummet?
Mennesket er bygget til at leve på jorden, så hvad sker der med os når vi er ude i rummet? Hvordan kan vi tilpasse os til det uvante? Hvordan reagerer astronauter på tyngdekraften efter at de har vænnet sig til vægtløs tilstand?
Mennesker bliver til tider sendt op i rummet, men det er nemmere sagt end gjort. Der ligger en langvarig uddannelse bag. Hvornår er mennesket funktionsdygtig nok til at blive sendt op i rummet? Hvilke forberedelser er der behov for?

Arbejdsspørgsmål:


Sorte huller derude.

Naturfaglig problemstilling.

Vi ved nu, at sorte huller eksisterer og vi synes det lyder rigtig spændende og voldsomt.
Vi vil derfor gerne finde ud af, hvor de er og hvor farlige de er?

Arbejdsspørgsmål:


Hvordan er livet på rumstationen ISS.

Naturfaglig problemstilling.

Vi har snart i mere end 25 år haft rumstationer.
Lige nu er det ISS som er den vigtigste og vi har haft en dansker ombord.
Vi vil gerne vide noget mere om ISS

Arbejdsspørgsmål:


Nyeste tegn på liv i Rummet.

Naturfaglig problemstilling.

Vi har snart udforsket det meste af vores egen planet Jorden. Derfor er vi interesseret i at undersøge Rummet.
Er der liv der ude, hvor er det og hvad er chancen for at vi finder det?

Arbejdsspørgsmål:


Missioner til Mars. SpaceX og NASA.

Naturfaglig problemstilling.

Er Mars stedet hvor vi skal flytte til og hvordan kommer vi eventuelt dertil?

Arbejdsspørgsmål:


G-kræfter og vægtløshed.

Naturfaglig problemstilling.

G-Kræfter påvirker os hele tiden, og vi er nysgerrige for at finde ud af hvorfor og hvordan det påvirker os.
Ude i Rummet og her på Jorden.

Arbejdsspørgsmål:


Vand er lig med LIV. Er der vand derude?

Naturfaglig problemstilling.

Vi ved at vand er lig med liv. Er der vand derude?
Her på jorden er en af forudsætningerne for liv at der er vand tilstede. Vi vil nu gerne undersøge om der er andre steder med vand i vores Solsystem.
Hvis der findes VAND kan vi så eventuelt bosætte os?
Vi ved også der findes forskellige typer vand. Er de alle lige brugbare for os.

Arbejdsspørgsmål:


Venus og Jordens dybdegrave

Naturfaglig problemstilling.

Kan man sammenligne “livsbetingelserne” i dybgravene på Jorden, med vores tvillingeplanet Venus?

Arbejdsspørgsmål:


Sorte huller og ormehuller.

Naturfaglig problemstilling.

Einstein forudsagde dem og i dag ved vi, at sorte huller eksisterer og vi synes det lyder rigtig spændende og voldsomt.
Vi vil derfor gerne finde ud af, hvor de er og hvor farlige de er?
Er ormehuller måske en ny måde at rejse på?

Arbejdsspørgsmål:


Mennesker i Rummet.

Naturfaglig problemstilling.

Det begyndte i 60’erne mellem sovjetunionen og USA. I begyndelsen var det farligt at sende mennesker ud i rummet.
Derfor begyndte man at sende dyr ud i stedet.

Arbejdsspørgsmål:


Månen.

Naturfaglig problemstilling.

Månen var det første sted i rummet, som menneskene besøgte og det var det et stort skridt for menneskeheden.
Efter forsøg med at sende raketter og dyr op i rummet, fik man endelig de første mennesker op på månen.

Arbejdsspørgsmål:


Asteroider, meteorer og kometer.

Naturfaglig problemstilling.

Vi ved, at der er en masse mindre himmelobjekter derude. Dem vil vi gerne beskæftige os med, fordi at vi er nysgerrige omkring det tema.
Om de er farlige og hvis de er, om vi så kan gøre noget for at forhindre og beskytte os mod dem.

Arbejdsspørgsmål:


Forberedelse til rejser i Rummet.

Naturfaglig problemstilling.

Alle ved jo at det tager lang tid, om at komme ud i rummet. Ikke så mange ved at man faktisk også skal træne i lang tid.
Og det er ikke lige barnemad, men hvor langt tid tager det egentlig og hvordan skal de forberede sig?

Arbejdsspørgsmål:


Hvor kan der være liv.

Naturfaglig problemstilling.

Er vi virkelig det eneste sted hvor der eksisterer liv.
Det virker usandsynligt at vi er de eneste. Vi vil gerne prøve at "lede" efter liv derude.?

Arbejdsspørgsmål: